Secretariaat


Enkel open op afspraak
in de maanden juni en juli
secretaris@ksav.be

3e Prov 24 juli 2024

19.30u

KSAV - ASV Geel

wedstrijdbal: Woensdag

Nieuws


Woensdag 26 juni de Rode duivels live te zien in de KSAV kantine. Deuren open vanaf 17u00.

Home
Lid Worden KSAV
Soccer-Online

Privacy Policy

Privacyverklaring

KSAV respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe K.S.A.V. STDIMPNA persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA

 

1. Wie we zijn en wat we beogen

K.S.A.V. STDIMPNA heeft als doel de organisatie, de verspreiding en promotie van het voetbal in al zijn vormen. Het is haar taak om zoveel mogelijk supporters te overtuigen om als één blok achter onze ploegen te staan en ze de wedstrijden in optimale omstandigheden te laten bijwonen.

Daarnaast heeft K.S.A.V. STDIMPNA ook een sociale rol te vervullen, voetbal kan immers een middel zijn om een aantal maatschappelijke doelstellingen te helpen vervullen zoals inclusie, gezondheid, kinder- en mensenrechten & duurzaamheid en door middel van verschillende sociale projecten trachten ze de kernwaardes “respect, fair play en opvoeding” steeds te belichten en te promoten.

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

K.S.A.V. STDIMPNA , met ondernemingsnummer 0429.383.366 met maatschappelijke zetel te Eikevelden 81, 2440 Geel, BELGIË.

 

2. Informatie die we verzamelen

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen we van je ?

Afhankelijk van jouw verhouding met K.S.A.V. STDIMPNA verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor sommige diensten zijn bijkomende persoonsgegevens noodzakelijk.

 

2.1.1 Als medewerker van K.S.A.V. STDIMPNA

Wanneer je jezelf registreert als een medewerker (zoals een speler, trainer, staflid, scheidsrechter, steward, vrijwilliger, enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, pasfoto en geslacht/gender gevraagd worden. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met K.S.A.V. STDIMPNA wenst aan te gaan. Het akkoord gaan met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om je te kunnen aansluiten bij K.S.A.V. STDIMPNA.

Om de kwaliteit van jouw persoonsgegevens te garanderen, verkiezen we deze informatie te verzamelen via eID. Bij het uitlezen van de gegevens op jouw eID zullen we niet meer gegevens dan hierboven vermeld uitgelezen worden. Wanneer je toch bezwaren hebt voor het uitlezen van je eID moeten de gegevens nog steeds manueel ingevoerd worden in het systeem.

2.1.2 Als gebruiker van één van de toepassingen of diensten van K.S.A.V. STDIMPNA

Wanneer je een account creëert op de website of in één van de toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA (bv. Ticket- of webshop) moet je een e-mailadres en paswoord opgeven en vragen we accountinformatie op waaronder (voor)naam, geboortedatum en geslacht. Daarnaast verzamelen we gegevens die je zelf verstrekt aan gebruikers van de applicaties (bv. wedstrijden die je gaat volgen). Als je je registreert in één van de toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA aan de hand van de social media optie zal ook informatie met betrekking tot jouw social media profiel beschikbaar worden voor ons. Bijkomende informatie, zoals een profielfoto, is optioneel. De informatie die wordt verzameld op de website of één van de toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA zal voornamelijk afhangen van de toestemming gegeven door de gebruiker. Bijgevolg kan je deze toestemming ook altijd intrekken indien je niet langer wenst dat K.S.A.V. STDIMPNA jouw gegevens verzamelt en verwerkt. Let echter op dat sommige informatie vereist is als je gebruik wil maken van bepaalde diensten en toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA.

 

2.2 Analytische informatie

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we analysetools, desgevallend van derde partijen,  om het gebruik van bepaalde diensten te meten. Deze tools kunnen informatie verzamelen om onze diensten en toepassingen te verbeteren.

2.3 Cookies en gelijkaardige technologieën

Bij het gebruik van de website of bepaalde toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA kunnen we lokale opslag bewaren over jouw gebruik van de website of toepassing om deze beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Op basis van deze informatie kunnen we bepaalde functionaliteiten aan jou aanbieden om jouw gebruiksgemak te verbeteren.

2.4 Logbestanden

Logbestanden worden automatisch gecreëerd wanneer toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA gebruikt worden. Deze logs bewaren informatie zoals IP-adres, toestelinformatie, enzovoort. Via deze informatie kunnen we de toepassingen continu blijven verbeteren.

2.5 Toestel identifiers

Wanneer de toepassingen van K.S.A.V. STDIMPNA op een PC, laptop, tablet of smartphone gebruikt worden, kunnen we ‘toestel identifiers’ op jouw toestel raadplegen, verzamelen, monitoren en bewaren. Deze toestel identifiers zijn kleine bestandjes die ons toelaten om jouw toestel te identificeren en ons informatie te geven over hoe de toepassing wordt gebruikt. Dit is noodzakelijk vanuit veiligheidsoverwegingen.

2.6 Andere gegevens

Bovenop de reeds vermelde gegevens, afhankelijk van de gebruikte toepassingen of diensten kunnen we ook volgende types persoonsgegevens verzamelen:

-        Gebruikersgegevens, bv. je taalvoorkeur, gezinssamenstelling, vrienden die je volgt, voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, wedstrijden die je volgt, financiële gegevens voor betalingen, aangekochte goederen of diensten, enz.;

-        Locatiegegevens, bv. je locatie in en rond het stadion, vervoersmogelijkheden (openbaar vervoer of mogelijkheden tot carpoolen).

2.7 Privacy van minderjarigen

K.S.A.V. STDIMPNA verzamelt en verwerkt uiteraard heel wat persoonsgegevens van kinderen. Om deze reden vragen wij bij aansluiting de contactgegevens van één van de ouders of voogd op te geven met als doel de ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen te verkrijgen.

 

3. Waarom gebruiken we deze gegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

-        De verwerking van jouw aansluiting als lid van K.S.A.V. STDIMPNA

-        De verwerking van jouw lidmaatschap van transfers, activiteiten als speler of trainer, inclusief disciplinaire beslissingen

-        De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures opgelopen als voetballer

-        Het versturen van uitnodigingen voor talentdetectiedagen, trainersopleidingen of sportieve begeleiding

-        De verwerking van jouw registratie op de website of een toepassing van K.S.A.V. STDIMPNA

-        De voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst (aansluiting) die je met ons bent aangegaan

-        Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. de veiligheid in stadions te garanderen)

-        Om via studies, testen en statistieken de werking en ontwikkeling op te volgen

-        Om algemene informatie over K.S.A.V. STDIMPNA en zijn partners en rechtstreekse communicatie over jouw wedstrijden (bv. afgelastingen of wedstrijdinformatie) te bezorgen;

-        Uw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. automatische login, cookies;

-        Technische problemen in onze platformen te detecteren;

-        Het gebruik in onze platformen te monitoren;

-        De organisatie van de sociale projecten van K.S.A.V. STDIMPNA

Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, dewelke wij steeds afwegen tegen jouw recht op privacy.

Mits toestemming verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

-        Gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving, al dan niet via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, consumptiegedrag, gedrag op sociale media

-        Commerciële acties van K.S.A.V. STDIMPNA en zijn partners.

 

4. Met wie delen wij jouw informatie?

Wij delen jouw persoonsgegevens voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wij trachten jouw persoonsgegevens te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

-        Aan de KBVB en de Pro League

-        Er een wettelijke verplichting is

-        Indien nodig voor onze dienstverlening of ingeval van gerechtvaardigd belang, (bv. bij de verkoop van tickets) waarbij jouw fundamenteel recht op privacy steeds zal worden afgewogen.

-        Mits jouw toelating kunnen wij jouw gegevens delen met onze partners voor commerciële acties.

-        Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens (bv. FIFA of UEFA), beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

K.S.A.V. STDIMPNA stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. 

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren of andere partners) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

 

6. Jouw rechten en hoe deze uit te oefenen

6.1 Recht op inzage, overdraagbaarheid en rechtzetting van jouw gegevens

De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. De hiervoor aan te wenden contactgegevens van vind je onderaan.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Privacycommissie te contacteren, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

 

6.2 Recht op verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien in onze platformen de mogelijkheid om jouw gegevens te updaten.

 

6.3 Recht op verzet

6.3.1 Recht op verzet tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt dit doen door contact op te nemen met onderstaande diensten, of gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheden in commerciële e-mails.

 

6.3.2 Recht op verzet om afgebeeld te worden

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het afgebeeld worden op een publieke applicatie van K.S.A.V. STDIMPNA. Hiervoor dien je een verzoek tot verzet in te dienen bij onderstaande diensten.

 

7. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

K.S.A.V. STDIMPNA verbindt zich ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of gebruikersgedrag. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

 

8. Hoe moet je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

K.S.A.V. STDIMPNA
Eikevelden 81, 2440 GEEL
E-mail: voorzitter@ksav.be

Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar :

Privacy Commissie - Commission for the Protection of Privacy
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Email: commission@privacycommission.be

 

9. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Rangschikking 3e Prov

 

     1.   KSAV St.Dimpna

     2.   Grobbendonk

     3.   Ramsel

     4.   Mol

     5.   Wechelderzande

     6.   Balen

     7.   Oevel

     8.   Linda Olen

     9.   Noordstar

     10. Herselt

     11. Rauw

     12. Flandria Ravels

     13. Poppel

     14. Beekhoek

     15. Kasterlee

     16. Houtvenne B